Full forvirring: Hva betyr egentlig skiltet som popper opp i mange av Tromsøs kryss?

Nok en gang har det oppstått en diskusjon på sosiale medier om hva den nye skiltingen langs enkelte gang- og sykkelveger egentlig betyr.