På den 6 kilometer lange strekninga er det 16 kryss. Nå skal det verste bli lysregulert

Tromsø kommunen uenig, og vil prioritere syklistene.