Du har kanskje lov til å kjøre i høyrefeltet - uten å vite det

Hvem har lov å kjøre i kollektivfeltene i Tromsø? Reglene er ikke de samme her som i hovedstaden.