Vannet frøs - permitterer elever på Tromsø-skole

– Flere klasserom er for kalde, sier rektor.