Folk blir stående fast i E8-krysset. Men det finnes en enkel løsning på problemet, mener bilist

Det oppstår farlige situasjoner i lyskrysset ved Troms kraft, mener tromsdaling. Nå ber han veivesenet ta grep.