Dette er Tromsøs farligste veistrekninger

E8 inn mot Tromsø har de alvorligste ulykkene, men det er ikke her de fleste ulykkene i Tromsø skjer.