Hjemmehjelpen gikk på blemme hos pasient - ble først oppdaget etter 12 dager

Oversikten over alle som har trygghetsalarm i en avdeling i Tromsø sentrum, ble gjenglemt av Hjemmetjenesten. – Heldigvis er vi trygge på at ingen uvedkommende har sett lista, sier enhetsleder.