Du kan høre grunnen til at de har stengt inngangen til parkeringsanlegget: - Vi setter alltid sikkerheten til folk først, og tar ingen sjanser

Har du gått her i det siste, har du kanskje hørt en ukjent lyd?