På denne holdeplassen kan du bare glemme å få napp

Skiltet sier noe annet, men i Grønnegata skal det mye til for at det stopper en taxi og plukker deg opp.