Først ga de tommelen opp. Så ble byggearbeidet stoppet. Nå øyner Frank et nytt håp

- Friluftsinteressene blir bedre ivaretatt, mener kommunen.