Lena skulle bare klippe håret til May Britt. Noen måneder seinere hadde hun fått ny kafé inn i lokalene