Naboer plages av during hele døgnet, og mistenker nybygg. Men kommuneoverlegen gir opp: - Krever «detektivarbeid»

Mener plagene kan påvirke helsen, men finner ikke grunnlag for å gå videre med saken.