Mener Tromsø kommune ikke tar atomtrusselen på alvor. Nå økes beredskapen

Nils Håheim-Sars mener kommunen raskest mulig må utplassere jodtabletter på skolene i tilfelle det skjer atomulykker.