Den tradisjonsrike kiosken ble delt i to i fjor. Nå blir det liv i hele lokalet

Søker om å åpne restaurant i kioskbygget.