Slutter som rektor etter to år

Går over i ny jobb hos Fylkesmannen.