Her bruker bilistene gangveien som bilvei: - Min niåring ble nesten påkjørt

Bilistene blåser i skiltingen. Fredag skal det ha holdt på å ende i en ulykke.