Eieren vil ikke dyrke marka på fastlandet. Nå truer Tromsø kommune med bøter om han lar være

Eiendommen på Solligården har vært gjenstand for konflikt i flere år.