I årevis har de parkert på det de trodde var sin egen parkeringsplass. Så begynte bøtene å dukke opp på frontruta

Nå må kommunen dykke godt ned i arkivet for å løse parkeringsspørsmål i sentrum.