Fått flere søknader til sjefsstillinger ved Tromsøbadet: – Responsen har vært over all forventning

Særlig stillingen som resepsjonssjef har vært attraktiv.