- Jeg tror Jekta er en større årsak til at det er mange som må legge ned i sentrum. Men jeg ser jo at noen skylder på oss

Turistbutikkene blir gjerne utpekt som selve sentrumsdødaren. Tøv, mener bransjen selv.