Vil ha fartsgrensa ned på trafikkert Tromsø-vei. Men det er ikke kommunen med på

Bydelsrådene vil ha en maksfart på 30 km/t. Det skjer ikke med det første, svarer kommunen.