Ville sette ned fartsgrensen til 15 km/t – kommunen sa nei