Ville stenge vei for gjennomkjøring - kommunen sa det ikke var aktuelt